• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หาติวเตอร์ตัวต่อตัวภาษาจีนไปสอนที่บ้านกับ Tutorcu

Started by Chanapot, March 11, 2023, 01:56:50 AM

Previous topic - Next topic

Chanapot

 บริการสอนพิเศษ1.จัดส่งติวเตอร์ตัวต่อตัวภาษาจีน ภาษาจีนกลาง สอน{ตามบ้าน ห้าง ตามสถานที่|บ้าน ห้าง สถานที่ที่ท่านสะดวกนัดหมายตามที่ผู้เรียนสะดวก2.จัดส่งผู้สอนพิเศษสอนภาษาจีน ภาษาจีนกลาง ให้กับบริษัท องกรณ์รัฐและเอกชน3.สำหรับผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเรียน ออนไลน์ผ่าน Skype เป็นตัวต่อตัวอีกรูปแบบหนึ่ง+++ ติวเตอร์ซียู รับติวตัวต่อตัว ฟัง พูด อ่าน เขียน  ภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับสูง ทุกระดับชั้น ทุกอายุ+++หลักสูตรที่เปิดเปิดสอนพิเศษตัวต่อตัวหลักสูตรภาษาจีนสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เริ่มต้น 250 บาทต่อชั่วโมงต่อคนหลักสูตรภาษาจีน สำหรับ นักเรียน 12 ปีขึ้นไป เริ่มต้น 300 บาทต่อชั่วโมงต่อคนหลักสูตรภาษาจีน สำหรับ ติวสอบ HSK ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อชั่วโมงต่อคนหลักสูตรภาษาจีน สำหรับ สอบPAT 7.4 ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อชั่วโมงต่อคนหลักสูตรภาษาจีน สำหรับ สนทนาธุรกิจ สำหรับผู้ใหญ่ ราคาเริ่มต้น  350 บาทต่อชั่วโมงต่อคนสามารถติวได้ทั้งแบบกลุ่มแบบเดี่ยว ( กรณีติวแบบกลุ่มต้องจับกลุ่มมาเองนะค่ะ)รูปแบบการสอน จะไม่ตายตัวค่ะ จะดูพื้นฐาน จุดประสงค์ของผู้เรียนต้องการอะไร ประเมินตัวเองก่อนเรียน   วิชาภาษาจีน
คำค้นหา : รับสอนภาษาจีน